BYNESET GOLFSENTER

Nytt klubbhus for Byneset golfklubb prosjektert 2004, ferdig 2007. Ca. 1000 m2 inneholdende kontorer, møterom, festsal, café, pro-shop, garderober og dusjanlegg.

På terasse er det utslags-tee for hull 1.