NY HYTTE FUNESDALEN FOR OLA RYGG

Tegnet i 2005. Ferdigstilt 2009. Hytta ble noe h°yere enn tegnet.