NYTT BOLIGHUS ØVRE BAKKLANDET 16B

Prosjekt tegnet i 2004, Ferdigstilt våren 2009. Består av 4 leiligheter.

Før:

 

 

Etter: