NYTT BOLIGHUS ØVRE BAKKLANDET 56

Prosjekt oppstart i 2008. Omstridt tomt i antikvarisk miljø.